Pmpaul » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Teksten lezen: het analyseren van gedichten

Teksten lezen: het analyseren van gedichten

Gedichten en prozateksten verschillen van elkaar. Een gedicht bestaat doorgaans uit een beperkt aantal regels. De regellengte wordt niet bepaald door de de breedte van het papier, maar door de dichter…
Schilders 20e eeuw: Andy Warhol, de koning van de pop-art

Schilders 20e eeuw: Andy Warhol, de koning van de pop-art

Andy Warhol, nauw verbonden met de pop-art, is een van de bekendste kunstenaars van de twintigste eeuw. Hij maakte de kunst tot handelswaar. Zijn werk, met typisch Amerikaanse onderwerpen als soepblik…
Schilderkunst 17e eeuw: genres

Schilderkunst 17e eeuw: genres

Schilderijen uit de zeventiende eeuw kunnen gerubriceerd worden in genres. Sommige genres zijn achteraf door kunsthistorici bedacht, terwijl andere genres al eeuwenlang bekend zijn. De belangrijkste g…
Zakelijke brief schrijven, van briefhoofd tot ondertekening

Zakelijke brief schrijven, van briefhoofd tot ondertekening

Zakelijke brieven zijn uw visitekaartje. Een goed geschreven zakelijke brief kan ertoe leiden dat de relatie met de ontvanger wordt verbeterd. Om die reden is het dus raadzaam om voldoende aandacht te…
Middeleeuwen: Handel en economie in de middeleeuwen

Middeleeuwen: Handel en economie in de middeleeuwen

In de middeleeuwen werden economie en handel steeds belangrijker. Er werd er aanvankelijk vooral gehandeld op lokale en regionale weekmarkten. Later handelde men steeds meer op jaarmarkten. Vanaf de a…
Schilderkunst 17e eeuw: Stillevens

Schilderkunst 17e eeuw: Stillevens

Stillevens werden in de zeventiende eeuw in grote getale vervaardigd. De schilder gaf de voorwerpen op een stilleven zo echt mogelijk weer. Tevens moest hij zorgen voor een goede compositie, zodat all…
Literatuurgeschiedenis: Van den Vos Reynaerde

Literatuurgeschiedenis: Van den Vos Reynaerde

Het verhaal Van den Vos Reynaerde, vaak Reinaert genoemd, is ongetwijfeld een van de hoogtepunten van onze Middelnederlandse literatuur. Het verhaal weet ook na 700 jaar zijn lezers nog te boeien. Dat…
Schilderij 17e eeuw: Het melkmeisje van Johannes Vermeer

Schilderij 17e eeuw: Het melkmeisje van Johannes Vermeer

Het melkmeisje van Vermeer is een van Vermeers bekendste en meest bewonderde schilderijen. De duidelijk aanwezige keukenmeid schenkt heel geconcentreerd melk in een kom. De blik van de toeschouwer val…
Schilderkunst 17e eeuw: Genreschilderkunst

Schilderkunst 17e eeuw: Genreschilderkunst

In de zeventiende eeuw wedijverden schilderijen met taferelen uit het alledaagse leven met landschappen en stillevens om de gunst van het het kunstkopende publiek. De schilderijen waren vaak klein van…
Middeleeuwen: Handschriften vervaardigen was monnikenwerk

Middeleeuwen: Handschriften vervaardigen was monnikenwerk

In de middeleeuwen schreven monniken teksten met de hand. Daarom spreken we van handschriften of manuscripten (manus betekent hand, en scribire betekent schrijven). De monniken schreven hun teksten in…