Pmpaul » Specials » Keizerlijk rome

Romeinse architectuur en propaganda

Romeinse architectuur en propaganda Rome heeft een belangrijk deel van zijn culturele erfgoed te danken aan het Romeinse Keizerrijk. Indrukwekkende gebouwen, als het Pantheon en het Colosseum, hadden een publieke functie. Gedenktekens als ruiterstandbeelden en triomfbogen moesten het volk duidelijk maken dat het gezag van de keizers vanzelfsprekend en grootmoedig was. Een aantal grote gebouwen en gedenktekens zijn bewaard gebleven, als indrukwekkende getuigen van de glorieuze tijd van het Romeinse Keizerrijk.

Rome, stad met duidelijke sporen van een Romeins verleden

Van keizer Augustus is de uitspraak dat hij van een stad in stenen een stad in marmer had gemaakt. De Romeinse keizers waren zich ervan bewust dat verfraaiing van de stad bijdroeg aan hun populariteit. Een aantal indrukwekkende gebouwen getuigen van de macht van de Romeinse keizers. Het Pantheon en het Colosseum waren voor het publiek toegankelijk. Het indrukwekkende mausoleum dat keizer Hadrianus voor hem en zijn opvolgers liet bouwen was bedoeld als teken voor het lange en vanzelfsprekende voortbestaan van het Romeinse keizerrijk.

Keizerlijke propaganda

De Romeinse keizers wilden aan het volk tonen dat hun macht vanzelfsprekend en grootmoedig was. Ze maakten gebruik van diverse propagandamiddelen: ruiterstandbeelden, triomfbogen en zuilen. De ruiterstandbeelden van de keizer, waarvan er nog maar een bewaard is gebleven, toonden het volk een keizer die natuurlijk gezag en grootmoedigheid uitstraalde. De in de binnenzijde van triomfbogen aangebrachte reliëfs herinnerden aan de de triomftocht van een keizerlijke legeraanvoerder, hem aangeboden omdat hij een belangrijke overwinning had behaald. Op een gedenkzuil was, als in een stripverhaal, op een meterslange 'rol' in reliëf een uitgebreid verslag van de door een keizerlijke legeraanvoerder gewonnen veldslag aangebracht.

Keizerlijke oorsprong

Pleinen en fonteinen in Rome hebben soms een keizerlijke oorsprong. Een plein dat de langgerekte vorm heeft van een atletiekbaan was in de Romeinse tijd wellicht een stadion voor atletiekwedstrijden. Op de plaats van een fontein was in de Romeinse tijd wellicht een aquaduct aangelegd.
Rome: het Pantheon, voorbeeld van antieke bouwkunst

Rome: het Pantheon, voorbeeld van antieke bouwkunst

Het Pantheon bestaat uit een rechthoek, met een door granieten pilaren gedragen dak, en een rondbouw, met een grote halfbolvormige koepel. De rondbouw lijkt een oneindige ruimte. In het dak bevindt zi…
Rome: het Colosseum, voorbeeld van antieke bouwkunst

Rome: het Colosseum, voorbeeld van antieke bouwkunst

Het Colosseum in Rome was het grootse amfitheater in het Romeinse Rijk. Hoewel het de tijd niet ongeschonden heeft doorstaan, is het nog steeds een indrukwekkend voorbeeld van antieke bouwkunst. Ruim…
Rome: de Engelenburcht, van mausoleum tot museum

Rome: de Engelenburcht, van mausoleum tot museum

De Engelenburcht heeft een bewogen geschiedenis. Aanvankelijk gebouwd als mausoleum voor de Romeinse keizer Hadrianus en zijn opvolgers werd het al snel een fort dat onderdeel was de verdediging van R…
Rome: het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius

Rome: het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius

Het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius is uniek. Het is het enige overgebleven ruiterstandbeeld van de circa 20 Romeinse ruiterstandbeelden die tijdens het Romeinse Rijk in Rome hebben gestaan. Het…
Rome: De triomfboog van Titus

Rome: De triomfboog van Titus

De triomfboog van Titus (of Boog van Titus) is een fraai bewaard gebleven voorbeeld van een triomfboog uit de antieke oudheid. Triomfbogen werden opgericht om een Romeinse veldheer die een belangrijke…
Rome: Zuil van Trajanus, voorbeeld keizerlijke propaganda

Rome: Zuil van Trajanus, voorbeeld keizerlijke propaganda

De zuil van Trajanus staat al meer dan negentienhonderd jaar op dezelfde plaats in Rome. Een meer dan tweehonderd meter lang beeldverhaal, dat zich om de zuil naar boven slingert, vertelt het verhaal…
Rome: de Piazza Navona, een barokke huiskamer

Rome: de Piazza Navona, een barokke huiskamer

De Piazza Navona is het mooiste plein van Rome. De barokke architectuur maakt het plein, een van de populairste ontmoetingsplaatsen in Rome, tot de barokke huiskamer van Rome. Bovendien is het plein d…
Rome: de beroemde Trevifontein

Rome: de beroemde Trevifontein

De beroemde Trevifontein in Rome is een imposant bouwwerk van 20 meter breed en 26 meter hoog, geplaatst in een passend decor. Middelpunt van de 'voorstelling' is de zeegod Oceanus, staande op een doo…
Gepubliceerd door Pmpaul op 07-11-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Flanghoff, Pixabay
  • Gilbert, Sari (2006) National Geographic reisgids Rome Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht 90-215-8235-1.
  • Honour, Hugh (1998) Algemene kunstgeschiedenis Meulenhoff, Amsterdam ISBN 90-290-5719-x.